Kategorie:

REGISTR SMLUV, utrpěl vážný šrám!

25. 2. 2017  |  Účinný nástroj v transparentnosti v nakládání s veřejnými prostředky a také nástroj proti korupci, tzv. REGISTR SMLUV, utrpěl vážný šrám!! Když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají! Když někteří (nikoliv všichni) politici chtějí získat od voličů důvěru a tím pádem i veřejnou funkci, dokáží mnohdy krásně zpívat a možná i pěkně tančit. Slibují, slibují více»

Kolik zaplatíme v Třeboni za odpad v roce 2017?

15. 2. 2017  |  Výše poplatku pro rok 2017 je stejná a činí 500 Kč na osobu a rok. Poplatek je tvořen: a) 250 Kč za osobu a kalendářní rok a b) 250 Kč za osobu a kalendářní rok. Tato částka je stanovena jako část skutečných nákladů (výdajů) města Třeboně předchozího roku na sběr a více»

Kdy neplatí noční klid v Třeboni?

15. 2. 2017  |  v noci z 31. prosince na 1. ledna, po dobu pivovarských slavností, které se konají poslední sobotu v měsíci červenci. Doba nočního klidu se vymezuje od 00:00 do 6:00 hodin v době konání těchto společenských událostí: pálení čarodějnic, které se koná v noci z 30. dubna na 1. května, Anifilm, festival animovaného filmu, který se koná více»

Zimní stadion

15. 2. 2017  |  Výstavba nového zimního stadionu na Hliníku byla přes řadu výhrad jak zastupitelů samotných, tak také finančního výboru – viz Zápis z finančního výboru ze dne 9. 12. 2016 (viz http://www.mesto-trebon.cz/uploads/news/id7412/Zapis-z-FV-c-16-9-12-2016.pdf) nakonec podpořena a schválena. Celkové investiční náklady se odhadují na částku 80,27 mil. Kč (dle rozpočtového výhledu a také bez pozemku, více»

Význam Technických služeb, s. r. o. pro město a jeho občany – co vše zabezpečují

15. 2. 2017  |  Technické služby města Třeboň jsou servisní organizací a zajišťují celou řadu potřebných činností, které dobře zvládají. Občan města má mít kompletní informace o tom, co se uvedené servisní organizaci města z rozpočtu Města Třeboně hradí. Rada města na svém jednání 11. 1. 2017 schválila dodatky ke smlouvám Technických služeb s. r. více»

Sportovní plocha na Kopečku v ulici Vodárenské byla (a možná i nadále je) v ohrožení!

15. 2. 2017  |  Stávající plocha vymezená pro sport a rekreaci ve Vodárenské ulici dle stávajícího územního plánu: Žlutá plocha SP – Plochy občanského vybavení sport a rekreace vedená jako stabilizovaná plocha. Zdroj: http://www.mesto-trebon.cz/uploads/_mestsky-urad/uzemni_planovani/trebon/02_Trebon_Hlavni_vykres.pdf   Byli jsme jedni z těch, kteří jsme hájili a nakonec i hlasováním uhájili plochu pro sport a rekreaci ve Vodárenské více»

Rozpočet na rok 2017 a Rozpočtový výhled na období 2017 (resp. 2018) – 2020

15. 2. 2017  |  dokumenty projednány finančním výborem dne 9. 12. 2016. Finanční výbor uvedené dokumenty nepodpořil. Se zápisem je možné se seznámit zde http://www.mesto-trebon.cz/uploads/news/id7412/Zapis-z-FV-c-16-9-12-2016.pdf   dokumenty projednalo a schválilo zastupitelstvo města dne 12. 12. 2016 – viz více zde http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/samosprava-mesta/zastupitelstvo-mesta/videoarchiv-zm.html?video_id=85   bod 6. Návrh rozpočtu města na rok 2017 bod 7. Rozpočtový výhled více»